O nas

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie wraz z dwoma filiami w Jawidzu i Zawieprzycach funkcjonuje jako  indywidualna komórka organizacyjna instytucji kultury. Jest członkiem ogólnokrajowej sieci bibliotek publicznych . Główna siedziba biblioteki mieści się w budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Spiczynie.  Najważniejszymi celami i działaniami realizowanymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Spiczynie są:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu, prowadzenie wypożyczeń miedzy-bibliotecznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa,
 • sprawowanie nadzoru nad filiami w gminie oraz udzielanie ich personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej,
 • analizowanie potrzeb czytelniczych, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Działalność naszej instytucji opiera się na organizowaniu szeregu ciągłych akcji tematycznych takich jak:

 • lekcje biblioteczne edukujące dzieci i młodzież szkolną
 • spotkania autorskie
 • prelekcje
 • czytanie bajek dzieciom
 • wernisaże
 • konkursy plastyczne i recytatorskie
 • różnego rodzaju warsztaty

A wszystko to aby szerzyć kulturę wśród środowiska lokalnego Gminy Spiczyn !

Ksiegozbiór GBP i filii na koniec 2014 roku liczył 17359 woluminów:

 • książek dla dzieci i młodzieży; lektury szkolne, bajki, literatura młodzieżowa,
 • książek dla dorosłych - literatura polska, obca oraz popularno-naukowa,
 • encyklopedii, słowników, atlasów, albumów, przewodników,
 • wydawnictw dotyczących naszego regionu

            Powyższe pozycje są ciągle uzupełniane o aktualne nowości.

W ofercie biblioteki znajdują sie również czasopisa, które można wypożyczyć do domu.

Gminna Biblioteka w Spiczynie w swoich placówkach daje możliwość  swobodnego dostępu do Internetu -  zatem do oceanu sieci informacyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: