Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie

Kontakt

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż 25 maja 2018r. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych
osobowych. Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie, Spiczyn 8a, 21-077 Spiczyn, NIP 7132742601, REGON 431201957

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, to jest wyrażona przez Panią/Pana
zgoda. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych Gminnej Biblioteki w Spiczynie.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi na nie.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z ustawą.
Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania Pani/Panu w 
sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania Pani/Pana zachowań i preferencji.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z działalnością statutową Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz ich archiwizację zgodnie z  Ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. poz.566) i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz.67 z późn. zm.)

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 3.236.112.70 | ec2-3-236-112-70.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:
Data publikacji:
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin: